Umów się na wizytę

Strona główna - Regulamin pakietów zabiegów

Regulamin pakietów zabiegów

§ 1 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Pakietów zabiegów.
 2. Wydawcą Pakietów zabiegów jest salon urody DROGĄ PIĘKNA, NATURA SPA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puchały 6, 40-668 Katowice, NIP: 9542848961, REGON: 523948910, na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestr Przedsiębiorców, nr wpisu: 0001008233, dalej jako Salon.
 3. Wydawca oferuje do nabycia w Salonie urody DROGĄ PIĘKNA Pakiety zabiegów.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Pakietów zabiegów, sporządzony i stosowany przez Wydawcę.
 2. Pakiet zabiegów (dalej: Pakiet) – określona ilość usług jednego lub kilku rodzajów, które ze względu na ilość są sprzedawane po cenie niższej niż suma ceny wszystkich zabiegów pakietu.
 3. Wydawca – oznacza salon urody DROGĄ PIĘKNA, jak w § 1 pkt 2 niniejszego regulaminu.
 4. Klient – osoba nabywająca Pakiet zabiegów.
 5. Posiadacz – osoba realizująca Pakiet zabiegów.
 6. Salon – oznacza lokal, w którym Wydawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 7. Usługi/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę na rzecz Posiadacza.

§ 3 Realizacja Pakietu zabiegów

 1. Zakupiony Pakiet zabiegów stanowi formę zapłaty z góry za zabiegi nim objęte.
 2. Pakietu zabiegów nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Salonie w chwili realizacji Pakietu przez Posiadacza.
 3. Przed nabyciem Pakietu zabiegów Posiadacz i/lub Klient powinien zapoznać się dokładnie z zabiegami objętymi Pakietem, najlepiej poprzez skorzystanie z zabiegów pojedynczych lub próbnych. Po zakupie Pakietu niezadowolenie wynikające z nieznajomości rodzaju lub przebiegu zabiegu nie będzie podstawą do zwrotu pieniędzy za zakupiony Pakiet.
 4. Wydawca zobowiązuje się do wykonania zabiegów zawartych w Pakiecie na takiej samej zasadzie i w tej samej jakości, jak w przypadku zabiegów pojedynczych.
 5. Cena Pakietu zabiegów nie wzrośnie po zakupie nawet, jeśli cena poszczególnych zabiegów wzrosła w okresie obowiązywania Pakietu.
 6. Zakupiony Pakiet zabiegów nie podlega zwrotowi ani wymianie na inne zabiegi niż zawarte w Pakiecie.
 7. Okres ważności Pakietu zabiegów wynosi 4 miesiące od dnia jego sprzedaży. W przypadku Pakietów epilacji laserowej okres ważności wynosi 1 rok.
 8. Niewykorzystanie Pakietu w okresie ważności, jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z zabiegów w nim zawartych i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 9. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt z recepcją Salonu.
 10. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz Pakietu informuje pracownika Salonu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Pakiet.
 11. W przypadku zakupu Pakietu i niestawienia się na wizytę lub jej odwołanie na krócej niż 72h wizytę traktuje się jak zrealizowaną czyli proporcjonalna ilość zabiegów jest odejmowana z pakietu.
 12. Pkt 11 tego paragrafu nie obowiązuje w przypadku jednorazowego (1 raz na pakiet zabiegów) odwołania zabiegu z Pakietu w ostatniej chwili z powodu ważnych przyczyn losowych.
 13. Zabrania się odsprzedawania Pakietu zabiegów osobom trzecim.
 14. Pakiet zabiegów jest przeznaczony dla jednej osoby i zabiegi w nim zawarte nie mogą być wykorzystane przez inną osobę/osoby.

§ 4 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Pakietu zabiegów, będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Wizyt.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący (Klient) Pakiet zabiegów oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Integralną częścią Regulaminu Pakietu zabiegów jest Regulamin Wizyt obowiązujący w Salonie.